×

GOGOX 兩萬蚊任買放題!

兩萬蚊,喺香港做得啲咩?

GOGOVan 當年就係靠兩萬蚊創業基金起家,一路走到今日嘅 GOGOX。

感謝大家一路以嚟嘅支持,我哋先有機會由2013年開始服務到咁多香港人。

今次就等我哋好好回饋大家,6月14至20日,GOGOX 同網絡紅人「七師傅」合作,

每日送出兩萬蚊俾大家任買放題,十個得獎者(先到先得),每人分別贏得HK$2,000任買放題消費額,

想買乜就買乜,有 GOGOX 速遞員幫你代買,兼送埋上你屋企,完全免費!!

6月14至20日 每晚9點鐘
GOGOX 喺FB、IG 一連七日同七師傅大派兩萬蚊
兼大放笑彈,勁爆金句,同香港人一齊輕鬆笑一笑!

距離下一個「兩萬蚊任買放題」遊戲日仲有⋯

Days
Hours
Minutes
Seconds

每晚送HK$20,000 一連七日合共送出HK$140,000 幫你 Shopping + 免費送貨上門

每日得獎條件係咩?

唔話你知住,6月14號再返嚟啦~😎

得獎條件將於每晚9點,喺 GOGOX Facebook Instagram 由七師傅於短片中公布,玩法每日唔同。

想贏到每人$2,000 瘋狂購物?就記得 Follow 實 GOGOX 嘅 Facebook 同 Instagram 頁,

記得叫埋你嘅屋企人、同事、朋友一齊玩啊!6月14-20日,每晚9點見~

GOGOX 兩萬蚊任買放題活動(「活動」)條款及細則

 1. 活動有效期為2022年6月14日21:00分至2022年6月20日23:59分。
 2. 活動期間,每人只限中獎一次,每日中獎名額10個(每人HK$2000任買放題消費額),先到先得。
 3. GOGOX的所有僱員均不可參加活動,以示公允。
  4. 參加資格:
  a) 活動參加者需符合活動期間每晚21:00於GOGOX Hong Kong Facebook 及 Instagram 帖文公布之中獎條件(「當日中獎條件」),然後向指定WhatsApp號碼發出訊息 (「訊息」),鬥快:
  1. 以「多謝GOGOX」為訊息的開頭;
  2. 講出閣下最想買的物件;
  3. 提供證明閣下已下載GOGOX App; 及
  4. 提供閣下符合當日中獎條件的證明。
  b) GOGOX工作人員將於Whatsapp核對訊息,參加資格由GOGOX工作人員確認後方為有效。
  5. 參加者的參加資格及其WhatsApp訊息有效性將於活動期間每晚21:00重新計算。如不符合條件,會被取消當天的參加資格,活動期間內的翌日可重新參加。
  6. HK$2000任買放題消費額(「獎品」):
  a) 合資格的參加者需填寫由GOGOX發出的指定購物清單格式「HK$2000任買放題購物清單」(「清單」)及提供閣下的送貨資料,並於合資格參加的同一日22:00前經Whatsapp將清單交回GOGOX工作人員)。
  b) 清單中之貨品不可多於5項, 而所有貨品只可購自同一家商鋪。
  c) 貨品須為現貨並可購自實體店舖。
  d) 清單的總金額不可多於HK$2,000。
  e) 後備購物清單最多可填上3項後備貨品。
  f) 所有購買貨品之總重量不可超過20kg,總體積不可超過180cm(e.g. 60x60x60 / 100x40x40)。
  g) GOGOX工作人員收到中獎者的購物清單後,將根據清單之可行性與合資格的參加者溝通及核對,清單需由GOGOX工作人員確認後方可生效。
  h) 參加者必須於當晚22:30前確認最終購物清單,GOGOX將安排翌日代買及送貨上門)。
  7. 中獎者須於社交平台分享並標籤GOGOX Facebook (@GOGOXhk) 或 Instagram (@gogox_hongkong)
  a) 參加者經GOGOX工作人員確認參加資格及購物清單後,必須於社交平台分享GOGOX之活動貼文並標籤GOGOX Facebook (@GOGOXhk) 或 Instagram (@gogox_hongkong),才可獲得最終得獎資格
  b) 參加者接收到購物貨件後,必須同一天於閣下的社交平台分享購物貨件並標籤GOGOX Facebook (@GOGOXhk) 或 Instagram (@gogox_hongkong)
 4. 8. 此活動之獎品不能退換、轉讓、轉售或兌換為現金。
  9. 此活動之條款及細則只提供中文編寫。GOGOX的條款及細則(https://www.gogox.com/hk/terms/)同時適用。
  10. GOGOX 將按照其隱私政策處理所收集的個人資料,詳情請參閱下述的隱私通告及按以下連結 (https://www.gogox.com.hk/privacy)。
  11. 參加此活動即表示閣下已閱讀並同意活動及GOGOX的的條款及細則。
  12. GOGOX 可按其絕對酌情決定隨時更改、刪除或補充此條款及細則,及修改、暫停或終止此活動而不作另行通知,亦不須為此承擔任何責任。
  13. 此活動的條款及細則受香港法律管轄。如有任何爭議,GOGOX 將保留最終決定權。