×

【GoGoX保險】新車主注意 – 新車二手車大比拼

GOGO保險, 客戶, 網誌
新車二手車比較

當考慮購買車時,決定買新車還是二手車常是新手車主們所面臨的問題。事實上,新車和二手車各有其優點和劣勢。 車主應按車價、牌費、交車期和保險要求作出合適的決定。

以下將幫助你整合這兩種選擇之間的優缺點比較:

考慮項目

新車 二手車
價錢
 • 明碼實價
 • 折舊速度快
 • 同款車二手平30%
 • 轉手車價跌得少,保值高
維修/ 驗車
 • 新車出問題機率唔高,有車廠特定期間內提供免費維修保養
 • 新款車6年後先要強制驗車
 • 二手車公司會有經原廠驗證的二手車,包延長保養
 • 推出一段時間嘅車型會有更多維修零件同美容配套
 • 有可能購買到曾經發生過事故的車輛
 • 某些二手車可能因缺乏保養而容易出現故障
 • 高齡車型維修高,有時很難找到相應的零件進行更換
牌費
 • 首次汽車登記稅和牌費是由車主自行支付
 • 除非從海外進口,否則通常不需要支付首次登記稅
 • 自行支付牌費
保費
 • 車價貴保費高
 • 可購買全保計劃
 • 售價平保費低
 • 通常只能購買第三者保險
交車
 • 現貨車如沒有特別自選設備,最快一星期內交到車
 • 預定特定車款有機會要1年或以上
 • 車行代辦出牌
 • 最快即晚交車
 • 要去政府運輸署轄下牌照事務處搞過戶手續

 

想買車保或續保?

GoGoX保險幫到您,快到 GoGoX保險專線報價!私家車, 商用車,電單車都保!

關於我們

 GoGoX Insurance

GoGoX Insurance Facebook  GoGoX Insurance Instagram